Jeugdzorg Nederland krijgt 7 ton voor verbeteren informatiebeveiliging

Stethoscoop liggend op een toetsenbord

Jeugdzorg Nederland heeft aan het kabinet een subsidiebedrag van 700.000 euro gevraagd. Met het bedrag wil de instantie de dataveiligheid bij jeugdhulpaanbieders verbeteren. Een deel van het gevraagde subsidiebedrag is inmiddels uitgekeerd, eind augustus wordt naar verwachting het restant toegekend.

Dat schrijft demissionair staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Paul Blokhuis in een voortgangsbrief aan de Tweede Kamer. Daarin geeft de staatssecretaris een update over de toekenning van subsidies aan de jeugdzorg.

Jeugdzorg getroffen door meerdere datalekken

Vorig jaar werd de jeugdzorg met meerdere ernstige datalekken geconfronteerd. De meest spraakmakende was misschien wel het datalek bij Kenter Jeugdhulp. Uit onderzoek van RTL Nieuws bleek dat complete dossiers van kinderen met psychologische problemen op straat waren beland. De oude website van Jeugdriagg, de voorloper van Kenter Jeugdhulp, was niet beveiligd afgesloten. Daardoor konden kwaadwillenden misbruik maken van oude e-mailadressen.

RTL Nieuws verlengde de domeinnaam en kon zodoende de website overnemen. In korte tijd ontving de site honderden e-mails met privégevoelige details, zoals psychologische verslagen van behandelaars, informatie over medicijngebruik, problemen op school, verzoeken van advocaten en berichten van ouders gericht aan de instantie.

Verder kreeg RTL Nieuws toegang tot de cloudomgeving van werknemers en de database van VECOZO. Dat is een portaal waar zorgaanbieders, zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten en andere ketenpartijen digitaal berichten kunnen uitwisselen. Daar trof de site namen, woonadressen en burgerservicenummers van miljoenen verzekerde Nederlanders aan. Betrokkenen waren ‘erg geschrokken’ van het datalek en noemden het ‘een pijnlijke wake-upcall voor de jeugdzorg’.

D66 wil meer geld vrijmaken om informatiebeveiliging jeugdzorg op orde te krijgen

Naar aanleiding van de diverse datalekken in de jeugdzorg, stelden Marijke van Beukering-Huijbregts en Rens Raemakers van D66 een amendement op. In de wetswijziging stelden de democraten voor om het budget van de jeugdzorg met 500.000 euro te verhogen en het uitgavenbedrag te verlagen over de jaren 2021 en 2022.

“In principe zijn organisaties zelf aan zet om hun informatiebeveiliging op orde te brengen. Echter, met de voorgestelde subsidiegelden zouden jeugdzorgaanbieders ondersteund kunnen worden, bijvoorbeeld door een derde partij, om informatiebeveiliging op een eerste basisniveau te krijgen. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om bewustwording van medewerkers, het inrichten van een kwaliteitssysteem voor informatiebeveiliging en voldoen aan minimale beheersmaatregelen”, zo schreven de Kamerleden in de toelichting van het amendement.

Tevens verwezen ze naar een rapport van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd. Daarin schreven de onderzoekers dat een deel van de sector zich niet bewust is van de gangbare normen op het gebied van informatiebeveiliging.

Jeugdzorg Nederland vraagt 700.000 euro aan subsidie

Het amendement van Beukering-Huijbregts en Raemakers werd op 23 november 2020 aangenomen door de Tweede Kamer. Daarmee was de subsidieverhoging van 500.000 euro voor het verbeteren van het kennis- en informatiebeleid over dit en volgend jaar een feit.

15 juni jongstleden diende Jeugdzorg Nederland een verzoek in bij het ministerie van VWS om het geld te mogen inzetten voor het awareness programma dataveiligheid. Dat is een nieuw beleidsprogramma waar de zorginstantie dit jaar voor het eerst mee aan de slag gaat. “Het subsidieverzoek is ontvangen en ik ben in afwachting van de staatssteuntoets. Ik verwacht de uitkomst hiervan uiterlijk eind augustus”, schrijft staatssecretaris Blokhuis.

Op vrijdag 7 mei klopte Jeugdzorg Nederland ook al aan bij het ministerie van VWS. Ditmaal vroeg de instantie om een subsidie van 200.000 euro. Met dat geld wil Jeugdhulp Nederland leden helpen om aansluiting te zoeken bij Z-CERT, het expertisecentrum op het gebied van cybersecurity in de zorg. Het subsidiebedrag, dat op dinsdag 6 juli is uitgekeerd, zal worden gebruikt om zowel de systemen als het personeel bij Z-CERT voor te bereiden op de aansluiting.

Privacy en security redacteur
Techliefhebber pur sang: Anton is gek op alles wat met technologie en internet te maken heeft. Cybersecurity, privacy en internetcensuur hebben dan ook zijn volle aandacht. Meer over Anton.
Plaats een reactie
Een reactie plaatsen