Beveiligingscamera die video-opname maakt

GBA verstrekt AVG-boete aan particulieren voor het verkeerd ophangen van beveiligingscamera’s

Laatst bijgewerkt: 26 november 2020
Leestijd: 3 minuten, 45 seconden

Het is de eerste keer sinds de introductie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dat een nationale toezichthouder een AVG-boete uitdeelt aan een particulier. De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), de Belgische variant van de Autoriteit Persoonsgegevens, heeft een koppel een boete van 1.500 euro opgelegd, omdat ze beveiligingscamera’s had geïnstalleerd die een deel van het huis van de buren en de openbare weg filmde. Daar bovenop deelde het stel de beelden met een derde partij. De privacywaakhond hoopt met de sanctie een signaal af te geven.

Dat schrijft de GBA in een persverklaring over de zaak.

Geen rechtsgeldige reden om tuin van de buren en openbare weg te filmen

Een Belgische man en vrouw hadden een videobewakingssysteem op hun terrein geïnstalleerd. Dat systeem bestond uit vijf camera’s die, naast het eigen terrein, ook een deel van de tuin van de buren en de openbare weg filmden. Sommige beelden werden bovendien gedeeld met het Departement Omgeving, dat onderzoek verrichtte naar verkeershinder in de omgeving.

De buren van het stel waren daar niet van gediend en dienden een klacht in bij de GBA. Op basis van eigen onderzoek concludeerde de Geschillenkamer van de toezichthouder dat twee van de vijf camera’s verkeerd waren afgesteld. Deze camera’s filmden een deel van de eigendommen van de buren en de openbare weg zonder dat hiervoor een rechtsgeldige reden was.

Het koppel schoof de schuld in de schoenen van het beveiligingsbedrijf dat het bewakingssysteem had geïnstalleerd. Dit argument vond geen gehoor bij de Geschillenkamer: als eindgebruiker ben je zelf verantwoordelijk voor de goede afstelling van de beveiligingscamera’s. Het afdragen van de beelden aan het Departement Omgeving was volgens de toezichthouder onrechtmatig. Voor het foutief plaatsen van de camera’s en het doorspelen van de beelden, besloot de Geschillenkamer om het koppel een boete van 1.500 euro op te leggen.

GBA wil met de boete een signaal afgeven

Het is de eerste keer dat een nationale toezichthouder een boete oplegt aan particulieren in het kader van de AVG. Met de sanctie hoopt de GBA een precedent te scheppen en burgers erop te attenderen dat er strenge privacyregels gelden ten aanzien van beveiligingscamera’s. Hielke Hijmans, bestuursvoorzitter van de Geschillenkamer, zegt hierover:

“Deze boete herinnert ons eraan dat de AVG niet alleen van toepassing is op bedrijven, maar ook op burgers die persoonsgegevens verwerken buiten de strikt huishoudelijke context. Veel Belgen hebben een videobewakingssysteem in hun woning geïnstalleerd, we hopen dat deze beslissing hen zal aanmoedigen om de regels te leren kennen en het belang van het respecteren van de privacy van hun buren te begrijpen.”

Cameratoezicht is een belangrijk issue in België. Afgelopen jaar was het ophangen van bewakingscamera’s het op-drie-na meest voorkomende onderwerp in de verzoeken om informatie die de GBA ontving, en het op-vier-na meest voorkomende onderwerp in de verzoeken om bemiddeling. Vanwege het gevaar op privacyinbreuk is in de AVG het beginsel van minimale gegevensverwerking of dataminimalisatie vastgelegd. Dat houdt in dat de gegevensverantwoordelijke de verzamelde persoonsgegevens en aanverwante data (foto’s, video’s, geluidsopnamen, biometrische gegevens) moet beperken tot wat strikt noodzakelijk is voor het doel dat hij nastreeft. Met andere woorden, de gegevensverzameling moet proportioneel zijn en binnen het subsidiariteitsbeginsel vallen.

Dit zijn de regels voor het ophangen van beveiligingscamera’s voor particulieren

Een beveiligingscamera ophangen om je bezittingen in de gaten te houden en beschermen. Ondernemers en particulieren doen dat steeds vaker. Het klinkt als een simpele en eenvoudige maatregel, maar hij gaat gepaard met vele en strenge privacyregels. Afhankelijk van het doel en de locatie zijn deze per situatie anders. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vind je onder meer regels voor cameratoezicht op scholen, zorginstellingen, de werkplek en winkels, horeca en sportclubs.

Ook voor particulieren die een beveiligingscamera bij hun huis willen ophangen heeft de toezichthouder een afzonderlijke pagina, inclusief een stappenplan. De belangrijkste regel is dat de camera alleen je eigen bezittingen op beeld mag vastleggen. Het huis of de tuin van de buren filmen is uit den boze, evenals het filmen van een deel van de openbare weg (inclusief de stoep en parkeerplaats). Het is je eigen verantwoordelijkheid dat de camera goed is afgesteld om aan deze regels te voldoen.

Er zijn vanzelfsprekend uitzonderingen. Als je een slimme deurbel met ingebouwde camera ophangt, dan is het in sommige gevallen onmogelijk om niet een deel van de openbare weg te filmen (bijvoorbeeld omdat de voordeur aan de openbare weg grenst). Uitgangspunt is dat je de privacy van voorbijgangers zo min mogelijk schendt.

Privacy en security redacteur
Techliefhebber pur sang: Anton is gek op alles wat met technologie en internet te maken heeft. Cybersecurity, privacy en internetcensuur hebben dan ook zijn volle aandacht. 

Meer artikelen uit het ‘Nieuws’ dossier

Reacties
Plaats een reactie
Een reactie plaatsen