Facebook krijgt privacyboete van 150.000 Euro in Frankrijk

Mark Zuckerberg

De Franse privacy waakhond: CNIL (in Nederland is dat de Autoriteit persoonsgegevens) heeft een boete van 150.000 Euro opgelegd aan Facebook voor het gebruiken van persoonlijke data voor advertenties.

Facebook handelt volgens het Franse CNIL (dat samen met de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens) in strijd met de Franse privacy- en databeschermingswetgeving. Met name het feit dat Facebook bergen aan persoonlijke data verzamelt en misbruikt voor advertentiedoeleinden is aanleiding voor deze boete. Ook het feit dat Facebook cookies uitleest die geplaatst zijn door pagina’s van derden wordt met deze boete bestraft.

Naast bovenstaande twee hoofdpunten wordt ook het ongerapporteerd inwinnen van persoonlijke data door Facebook en het gebrek aan inzage de vergaarde privé-data in en communicatie over consumentenrechten op dit vlak aan de kaak gesteld.

Het is opvallend dat het boete-bedrag niet hoger uit komt, aangezien Facebook 33 miljoen Franse gebruikers heeft en er volgens de wetswijziging uit 2016 een maximaal boetebedrag van 3 miljoen euro mogelijk is.

Vandaag (dinsdag 16 Mei) heeft de Nederlandse Autoriteit persoonsgegevens aangegeven dat Facebook ook niet aan de Nederlandse privacy richtlijnen voldoet. Met name de gebrekkige informatie van Facebook aan zijn gebruikers omtrent de verwerking van persoonsgegevens en het gebruik van deze data zonder nadrukkelijke toestemming van de gebruiker wordt als problematisch aangemerkt.

Er wordt momenteel gekeken of de eerder geconstateerde overtredingen inmiddels gestaakt zijn door Facebook, zo niet volgen er mogelijk sancties voor Facebook in Nederland.

Facebook geeft aan het niet eens te zijn met de conclusies die de Autoriteit Persoonsgegevens trekt.

Cybersecurity analist
David is een cybersecurity-analist en een van de oprichters van VPNgids.nl. Sinds 2014 heeft hij internationale ervaring opgedaan in het werken met overheden, NGO's en de private sector als cybersecurity- en VPN-expert en adviseur.
Plaats een reactie
Een reactie plaatsen