Europese Unie wil het makkelijker maken versleutelde berichten in te zien

Persoon tikt met vinger op smartphone

Er zijn op Europees niveau plannen in de maak waarmee surveillance- en opsporingsdiensten gemakkelijker toegang moeten krijgen tot de inhoud van beveiligde chatberichten. Het gaat dan onder andere om inzicht in chatberichten van diensten als WhatsApp.

De exacte vorm van deze plannen moet nog worden geconcretiseerd. Mogelijk gaat het om een combinatie van bindende wet- en regelgeving enerzijds en vrijwillige concessies anderzijds. Door een beroep te doen op bedrijven als Facebook (dat WhatsApp in bezit heeft) hoopt de EU dat er snel naar een werkbare oplossing toegewerkt kan worden. De ervaring leert dat officiële onderhandelingen over wet- en regelgeving lang kunnen duren. Als grote bedrijven vrijwillig overeenkomsten aangaan om de EU-instanties tegemoet te komen, kan het proces aanzienlijk versneld worden.

Justitie momenteel nog erg afhankelijk van vrijwillige medewerking providers

Een doorn in het oog van de Europese opsporingsdiensten is dat ze altijd volledige medewerking nodig hebben van aanbieders van dergelijke chatdiensten als er informatie achterhaald moet worden. Op EU-niveau word nu beargumenteerd dat de medewerking door aanbieders te vrijblijvend is, en dat zonder passende wet- en regelgeving om chatberichten in te zien de veiligheid van Europese burgers mogelijk in gevaar komt.

Het schijnt dat er vooral druk wordt uitgeoefend door Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Duitse afgevaardigden binnen de Europese instellingen hebben aangegeven dat diensten als Skype en WhatsApp aan dezelfde regels en verplichtingen dienen te worden onderworpen als de telecomaanbieders. Samen met Frankrijk dringt Duitsland al langere tijd aan op wetgeving die inzage in versleutelde chatberichten mogelijk maakt.

Meerdere EU-lidstaten hebben kenbaar gemaakt dat overheidsdiensten frequent moeilijkheden ondervinden bij het inzichtelijk krijgen van versleutelde berichten in strafrechtelijke procedures. Dit zou de rechtsgang belemmeren en de veiligheid van Europeanen ondermijnen.

Naar alle verwachting worden er in juni concrete maatregelen gepresenteerd waarmee de Europese opsporingsdiensten meer mogelijkheden en speelruimte krijgen.

Cybersecurity analist
David is cybersecurity analist en een van de oprichters van VPNgids.nl. Sinds 2014 heeft hij internationale ervaring opgedaan in het werken met overheden, NGO's en de private sector als cybersecurity- en VPN-expert en adviseur. Meer over David.
Plaats een reactie
Een reactie plaatsen