De EU is tevreden over het privacyverdrag met de VS

Mark Rutte

De Europese Commissie evalueert elk jaar het zogenaamde Privacy Shield. Dit is een akkoord tussen de EU en de Amerikaanse regering over in de VS opgeslagen informatie van Europeanen. De EU concludeert dat het verdrag goed werkt, maar dat er nog wel ruimte voor verbetering is bij de uitvoering ervan.

Privacyschild

Het Privacy Shield werd in juli vorig jaar opgericht en was de vervanger van Safe Harbor, dat volgens Europese rechters onvoldoende bescherming bood. Het privacyschild schrijft voor hoe bedrijven in Amerika om moeten gaan met gegevens van Europeanen. Facebook, Google en zo’n 2400 andere bedrijven passen het schild toe. De opgeslagen gegevens mogen bijvoorbeeld niet zomaar aan opsporingsdiensten verschaft worden en mensen kunnen een klacht indienen als ze het gevoel hebben dat hun gegevens niet voldoende veilig zijn.

Evaluatie

Bij de evaluatie zijn ook Europese privacywaakhonden betrokken. Zij waren in eerste instantie erg sceptisch over het verdrag, omdat Amerikaanse opsporingsdiensten zonder tussenkomst van een rechter gegevens op zouden kunnen vragen. De EU wil dat de Verenigde Staten regelmatig gaan controleren of de regels opgevolgd worden. Ook willen ze dat er een ombudsman aangesteld wordt om te beoordelen of klachten goed verwerkt worden.

Tech-journaliste
Anne is een onderzoeksjournaliste, gespecialiseerd in digitale communicatie. Voor VPNgids.nl houdt zij het laatste nieuws bij op het gebied van cybersecurity en online privacy.
Plaats een reactie
Een reactie plaatsen