BGA legt Google boete van 600.000 euro op voor niet-naleven vergeetrecht

BGA legt Google boete van 600.000 euro op voor niet-naleven vergeetrecht

Laatst bijgewerkt: 17 juli 2020
Leestijd: 4 minuten, 59 seconden

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (BGA) heeft Google Belgium een boete van 600.00 euro opgelegd. De zoekmachinegigant gaf geen gehoor aan het verzoek van een man om vergeten te worden door de zoekmachine. De verouderde artikelen schaden volgens hem zijn reputatie. De privacywaakhond gaat daarin mee en legt de Belgische afdeling van Google de hoogste boete tot nu toe op.

Dat schrijft de BGA op zijn website.

Recht op vergetelheid

25 mei 2018 is een datum die privacyvoorvechters niet gauw zullen vergeten. Het is namelijk de dag dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking trad. De Europese privacywet roept waarborgen in het leven om de privacy van de inwoners van alle lidstaten te garanderen. Er staat onder meer in welke gegevens bedrijven mogen verwerken, hoe ze dat moeten doen en dat bedrijven geen drempels mogen opwerpen als burgers hun gegevens willen inzien of aanpassen.

In de AVG is tevens vastgelegd dat burgers het recht op gegevenswissing hebben, ook wel het recht op vergetelheid genoemd. Dat staat in artikel 17 van de verordening. Het wetsartikel stelt dat iedereen het recht heeft om ‘zonder onredelijke vertraging’ om zijn persoonsgegevens te verkrijgen van de verwerkingsverantwoordelijke. Ook moet laatstgenoemde, ‘rekening houdend met de beschikbare technologie en uitvoeringskosten’, er alles aan doen om iedere verwijzing naar zijn persoonsgegevens te verwijderen. Het maakt niet uit of het om een rechtstreekse koppeling, kopie of reproductie gaat.

Twee aanklachten

De AVG geeft Europese burgers behoorlijk wat rechten om zijn privacy te beschermen. Een Belgische man maakte gebruik van dit recht. Wie de aanklager is, is onbekend. Het enige dat de BGA over hem kwijt wil, is dat hij een belangrijke functie heeft “in het openbare leven in België”. Hij diende bij Google Belgium een verzoek in om zoekresultaten te verwijderen die hem in verband brachten met een politieke partij. Ook wilde hij dat de zoekmachine alle pagina’s in de zoekresultaten verwijderde die verwijzen naar “een pesterijklacht die vele jaren geleden ongegrond is verklaard”. De aanklager is van mening dat deze pagina’s zijn reputatie schaden. Daarbij deed hij een beroep op artikel 17 van de AVG. Google weigerde om aan beide verzoeken gehoor te geven. Daarop besloot de man om bij de Belgische privacywaakhond BGA aan te kloppen.

Reputatieschade

Op de eerste aanklacht stelde de toezichthouder Google Belgium in het gelijk. De Geschillenkamer van de BGA vindt dat dat de artikelen in het algemeen belang zijn. Google hoeft daarom van de BGA geen gehoor te geven aan het verzoek om deze pagina’s uit de zoekresultaten te verwijderen.

Wat betreft de tweede aanklacht stelt de BGA de aanklager in het gelijk. De Geschillenkamer is van mening dat Google Belgium “ernstig tekort schoot” om het verzoek van de man te honoreren. De pagina’s gaan over verwijten waarvan de aanklager wordt beticht, maar waarvan hij jaren geleden is vrijgesproken. Vanwege deze vrijspraak, de datering van de berichten en mogelijke reputatieschade voor de man, had Google Belgium gehoor moeten geven aan het verzoek van de aanklager. De toezichthouder oordeelt dat Google “bijzonder nalatig” was en dat het over “bewijzen beschikte dat de feiten irrelevant en verouderd waren”.

‘Historische beslissing’

Alles overwegende vindt de BGA een boete van 600.000 euro voor Google Belgium op zijn plaats. “Bij het recht om vergeten te worden moet een juist evenwicht gevonden worden tussen enerzijds het recht van het publiek op toegang tot informatie en anderzijds de rechten en belangen van de betrokkene”, zo zegt Hielke Hijmans, voorzitter van de Geschillenkamer van de BGA.

“Sommige van de door de klager aangehaalde artikelen kunnen als noodzakelijk worden beschouwd voor het recht op informatie, terwijl andere, die betrekking hebben op onbewezen pesterijen die ongeveer 10 jaar oud zijn, in de vergetelheid moeten kunnen raken. Door deze links – die de reputatie van de klager aanzienlijk kunnen beschadigen – toegankelijk te houden voor de internetgebruiker via hun veelgebruikte zoekmachine, heeft Google duidelijk blijk gegeven van nalatigheid.”

Hijmans noemt de boete verder een “historische beslissing voor de bescherming van persoonsgegevens in België”. Het is de hoogste boete die de BGA tot op heden heeft opgelegd. Voorheen kwam deze op naam van Proximus. De provider kreeg een boete van 50.000 euro opgelegd wegens een belangenconflict van zijn Data Protection Officer (DPO). Hij hield een vinger aan de pols in zowel een adviserende rol als het besluitvormingsproces, een dubbelrol die nadrukkelijk wordt verboden in de AVG.

‘Cultuur van gegevensbescherming’

Google Belgium verweerde zich met het argument dat de klacht ongegrond was. Niet de Belgische dochteronderneming van Google maar het moederbedrijf Google LLC is verantwoordelijk voor de verwerking van verwijderingsverzoeken. De Geschillenkamer was het daar niet mee eens. Volgens de toezichthouder zijn de activiteiten van Google Belgium en Google LLC “onlosmakelijk met elkaar verbonden”. Zodoende kan het dochterbedrijf wel degelijk aansprakelijk gesteld worden. “Dit is van cruciaal belang om te kunnen instaan voor een doeltreffende en alomvattende bescherming van de AVG aangezien het voor een nationale autoriteit in Europa niet eenvoudig is om doeltreffend controle uit te oefenen en sancties op te leggen aan een bedrijf dat in de Verenigde Staten is gevestigd”, aldus de BGA.

David Stevens, voorzitter van de BGA, is blij met de uitspraak. “Deze beslissing is niet alleen belangrijk voor onze Belgische burgers, het is ook een bewijs van onze ambitie om de online privacy samen met onze Europese collega-toezichthouders beter te beschermen. Concrete acties tegen dergelijke wereldspelers zijn daarom vereist. Op deze manier willen wij ook op Europees vlak actief bijdragen tot een echte cultuur van gegevensbescherming”, zo zegt Stevens in reactie op de uitspraak.

Reactie Google

Google zegt in een reactie in beroep te gaan tegen de uitspraak. “We werken sinds 2014 aan het recht om vergeten te worden in Europa en proberen een balans te vinden tussen de rechten op toegang van informatie en op privacy.” Het bedrijf verwijst daarbij naar een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. “We geloven niet dat deze zaak de criteria van het Hof over het schrappen van gepubliceerde journalistiek. De BGA dacht daar anders over. We willen het de rechter laten uitzoeken”, aldus Google.

Privacy en security redacteur
Techliefhebber pur sang: Anton is gek op alles wat met technologie en internet te maken heeft. Cybersecurity, privacy en internetcensuur hebben dan ook zijn volle aandacht. 

Meer artikelen uit het ‘Nieuws’ dossier

Reacties
Plaats een reactie
Een reactie plaatsen