AP kritisch over openbaar maken beoordelingen accountants

Man laat beoordeling of review achter op zijn smartphone

Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel om beoordelingen over individuele accountants openbaar te publiceren. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft bezwaar tegen het wetsvoorstel in zijn huidige vorm. Het vormt naar eigen zeggen een te grote inbreuk op de privacy van accountants. Het kabinet doet er verstandig aan om het wetsvoorstel daarom opnieuw aan te passen.

Dat schrijft de toezichthouder in een adviesrapport (pdf) over de Wet toekomst accountancysector.

Kabinet al eerder op de vingers getikt door toezichthouder

De overheid wil de kwaliteit van de accountancysector aanpakken. Om dat doel te bereiken wil de regering beoordelingen of reviews van individuele accountants publiceren. Deze reviews zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk. Zo kan iedereen die op zoek is naar een accountant een weloverwogen en geïnformeerde beslissing maken. Om dat te realiseren heeft het kabinet de Wet toekomst accountancysector bedacht.

Minister van Financiën Sigrid Kaag legde het wetsvoorstel in mei 2022 voor aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Die was daar destijds zeer terughoudend over. “Het rapporteren over en vervolgens openbaar maken van prestaties op naam van de accountant is een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken accountant en kan grote impact hebben”, zo oordeelde de toezichthouder.

Minister Kaag gaf haar ambtenaren de opdracht om het wetsvoorstel aan te passen. De privacywaakhond heeft nu opnieuw naar het voorstel gekeken, maar concludeert dat de privacy van accountants nog steeds onvoldoende wordt beschermd.

Wetsvoorstel heeft mogelijk grote impact op loopbaan accountants

“Wij vinden het natuurlijk een goede zaak dat de kwaliteit van de controle op de accountancysector wordt verbeterd. Dat kan heel goed, door op niveau van accountantskantoren als geheel beoordelingen te publiceren”, zo zegt Aleid Wolfsen, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens over het voornemen van het kabinet.

De toezichthouder is van mening dat er geen noodzaak is om het werk van individuele accountants openlijk te publiceren. Een slechte beoordeling heeft mogelijk een grote impact op de reputatie van de betreffende accountant. Een negatieve review kan er bijvoorbeeld toe leiden dat de accountant niet of moeilijk weer aan het werk komt in zijn branche.

De Autoriteit Persoonsgegevens vindt verder dat het wetsvoorstel onvoldoende waarborgen inbouwt. Zo is het niet mogelijk voor een accountant met een slechte beoordeling om zich hiertegen te verweren. Verder bevat het wetsvoorstel geen bewaartermijnen voor de verwerking van persoonsgegevens door de beroepsorganisatie over de prestaties en voor de openbaargemaakte gegevens.

Conclusie AP: ‘Privacy accountants nog altijd onvoldoende gewaarborgd’

Vanwege de bovenstaande bezwaren geeft de toezichthouder opnieuw niet het groene licht voor het wetsvoorstel. “Een dergelijke grote inbreuk op iemands privacy zoals nu is voorgesteld, is niet zomaar toegestaan. Dit mag alleen als andere, minder ingrijpende opties niet mogelijk zijn”, aldus Wolfsen.

In het adviesrapport wordt het bezwaar van de bestuursvoorzitter formeler verwoordt. In het rapport staat het volgende: “De beoogde kwaliteitsverbetering in de accountancysector kan deze inbreuk slechts rechtvaardigen als de noodzaak van deze inbreuk, waaronder de proportionaliteit en subsidiariteit, deugdelijk in de toelichting is aangetoond. Daarbij dient eveneens een belangenafweging te zijn gemaakt. Een en ander is thans niet aangetoond.”

De conclusie van de Autoriteit Persoonsgegevens luidt dan ook dat minister Kaag opnieuw naar het wetsvoorstel kijkt en aanpassingen maakt om de privacy van accountants te beschermen.

Techredacteur
Techliefhebber pur sang: Anton is gek op alles wat met technologie en internet te maken heeft. Cybersecurity, privacy en internetcensuur hebben dan ook zijn volle aandacht. Meer over Anton.
Plaats een reactie
Een reactie plaatsen