Studenten EUR dreigen met rechtszaak om proctoringsoftware

Logo van de Erasmus Universiteit Rotterdam tegen het gebouw

Studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) dreigen naar de rechter te stappen. Het College van Bestuur dwingt hen namelijk om een tweede camera te installeren als ze online tentamens afleggen. Als het College daar niet snel mee stopt, laten studenten de rechter over de kwestie oordelen.

Dat schrijft NRC.

EUR verplicht tweede camera bij online tentamens

Door de coronapandemie mogen studenten niet naar de campus om daar in grote collegezalen tentamens te maken. Veel hogescholen en universiteiten maken daarom gebruik van proctoringsoftware. Hiermee kunnen surveillanten van een afstand studenten in de gaten houden of ze niet spieken. Het programma kan foto’s en video’s maken met de webcam, de microfoon afluisteren, kijken wat er zich op het beeldscherm staat, toetsaanslagen registreren en de surfgeschiedenis van de student bekijken.

Ook de Erasmus Universiteit Rotterdam maakt gebruik van proctoringsoftware. De onderwijsinstelling gaat echter nog een stap verder om tentamenfraude uit te sluiten. Begin februari verplichtte het College van Bestuur studenten om een tweede camera te installeren. Rector Frank van der Duijn zei dat deze maatregel nodig was om de waarde van het EUR-diploma te garanderen.

Studenten maken bezwaar tegen tweede camera

Het idee achter de tweede camera is dat de directe omgeving van studenten in beeld wordt gebracht. Zo is het voor surveillanten eenvoudiger om vast te stellen of studenten spieken of niet.

Nog voordat de maatregel werd ingevoerd, maakten studenten zich al grote zorgen. Ze vinden dat hun privacy in het geding is. Ook vrezen ze dat een tweede camera nieuwe technische problemen oplevert. Wat als de internetverbinding wegvalt? Of de camera het tijdens het tentamen begeeft? Volgens de Universiteitsraad zorgt dit voor een permanent gevoel van ‘ongemak en stress’.

Samen met 786 studenten ondertekende de Raad in januari een kritische brief, gericht aan het College van Bestuur. Daarin maakten ze hun onvrede over proctoringsoftware en de tweede camera kenbaar. Ondanks de bezwaren van de studenten, besloot het College om haar plan door te zetten.

Studenten dreigen met rechtszaak

Inmiddels zijn de Universiteitsraad en het College van Bestuur al maanden met elkaar in gesprek over de maatregelen om tentamenfraude te bestrijden. Om de druk op te voeren dreigt de Raad nu naar de rechter te stappen. Als de Erasmus Universiteit niet snel stopt met het verplichten van een tweede camera, dan laat de Universiteitsraad de rechter een uitspraak doen over de kwestie.

Amsterdamse studenten verliezen rechtszaak

Het is niet de eerste keer dat Nederlandse studenten naar de rechter stappen vanwege de verregaande maatregelen om tentamenfraude tegen te gaan. In juni 2020 spande de Centrale Studentenraad een kort geding aan tegen het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

De studentenraad vond dat het College onvoldoende alternatieve mogelijkheden bood om tentamens af te leggen. Bovendien was het een inbreuk op de privacy van studenten en was de noodzaak van proctoringsoftware onvoldoende aangetoond. Het College van Bestuur zei dat er geen andere mogelijkheden waren om te tentamineren. Bovendien was er door de coronacrisis sprake van een gerechtvaardigd belang om surveillancetools in te zetten om spieken te voorkomen.

De rechtbank oordeelde in het voordeel van het College van Bestuur. “Hoe is anders vast te stellen dat de student geen boeken, aantekeningen of telefoon op of bij zijn bureau heeft liggen, wat bij tentamens op de campus door de surveillant wordt nagegaan?”, zo vond de rechter. Bovendien wordt de proctoringsoftware alleen gebruikt ‘ter authenticatie en om effectief fraudeleus gedrag vast te stellen’. Gezien de uitzonderlijke omstandigheden was er volgens de rechter sprake van een gerechtvaardigd belang. Tot slot staat het studenten vrij om te weigeren deel te nemen aan tentamens als ze zich niet prettig voelen bij de wijze waarop online surveillance plaatsvindt. “Dat studenten daarbij mogelijk studievertraging oplopen, maakt dit niet anders”, aldus de rechtbank.

De Centrale Studentenraad ging in hoger beroep. Binnenkort vindt de uitspraak van het hoger beroep plaats.

Autoriteit Persoonsgegevens zet kanttekeningen bij proctoringsoftware

De Autoriteit Persoonsgegevens onderzocht afgelopen jaar in hoeverre onderwijsinstellingen met proctoringsoftware voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daaruit bleek dat niet alle onderwijsinstellingen zich netjes aan de regels houden. Sommige hogescholen en universiteiten hebben geen afspraken zwart op wit staan wat er met de verzamelde gegevens gebeurt. Een deel bewaart de beelden langer dan redelijkerwijs verwacht mag worden. Verder is er vaak geen alternatief voor studenten om een tentamen af te leggen.

Voor studenten is het vaak niet duidelijk waar de tentamenbeelden worden opgeslagen en wie ze bekijkt. Als in het verslag van de proctoringleverancier staat dat er ‘rode vlaggen’ of ‘verdenking van tentamenfraude’ zijn, moeten studenten dat voor zoete koek slikken. Ze weten immers niet waar de verdenkingen op gebaseerd zijn. De Autoriteit Persoonsgegevens had hier moeite mee: studenten behoren iets te weten over de onderliggende logica van het programma dat hen beoordeelt.

Privacy en security redacteur
Techliefhebber pur sang: Anton is gek op alles wat met technologie en internet te maken heeft. Cybersecurity, privacy en internetcensuur hebben dan ook zijn volle aandacht. 
Plaats een reactie
Een reactie plaatsen