SP wil opheldering over digitale vaardigheden Nederlanders

Bejaarde vrouw zit achter haar laptop

De Socialistische Partij (SP) heeft vragen gesteld aan het kabinet over de digitale vaardigheden van Nederlanders. De fractie maakt zich zorgen dat mensen worden buitengesloten van de samenleving doordat ze niet digitaal vaardig genoeg zijn. Ook vreest de partij dat het voor hen lastiger is om te communiceren met maatschappelijke en financiële instanties.

Dat blijkt uit schriftelijke vragen van Renske Leijten aan demissionair minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren.

Grote groep Nederlanders niet digitaal vaardig

Aanleiding voor de vragen is een artikel in Max Magazine en de website Bibliotheekinzicht.nl. Het eerstgenoemde tijdschriftartikel dat mensen zich buitengesloten voelen door de digitale wereld. Zodoende kunnen ze niet meedoen in onze samenleving. Om hoeveel mensen het gaat is onduidelijk. Leijten vraagt aan minister Ollongren of de digitale vaardigheden van Nederlanders voldoende gewaarborgd is.

De volgende vraag aan de minister is hoeveel mensen in ons land ‘niet digitaal vaardig’ zijn. Het artikel op Bibliotheekinzicht.nl suggereert dat het om vier miljoen mensen gaat die digitaal niet vaardig genoeg zijn om zelfstandig zaken te doen met de overheid, zoals het aanvragen van subsidie, het opzoeken van informatie of invullen van de belastingaangifte. “Het gebrek aan basisvaardigheden maakt het voor deze burgers moeilijk om zelfstandig deel te nemen aan de maatschappij, zowel online als offline”, zo schrijft de site.

Ook uit berekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat een grote groep Nederlanders (17 procent) niet over de benodigde vaardigheden beschikt om zijn weg te vinden op het internet. Met name onder 65-plussers (31 procent) en laagopgeleide internetgebruikers (29 procent) bevinden zich relatief  veel burgers met weinig ICT-vaardigheden, aldus het onderzoeksbureau. De SP’er wil van de minister horen of deze aantallen kloppen. Ook is ze benieuwd hoeveel huishoudens geen internet thuis hebben.

Laagdrempelige manier van communiceren met de overheid

Leijten vraagt verder aan minister Ollongren of ze bereid is om met instanties als banken, ziektekostenverzekeraars en woningcorporaties in gesprek te gaan en afspraken te maken over een laagdrempelige manier van communiceren. Tevens vraagt ze aan de minister of ze met vrijwilligers van de digihulplijn in gesprek wil gaan. Dan ziet de minister volgens het SP-Kamerlid waar de grootste knelpunten zitten en hoe deze opgelost kunnen worden.

Tot slot informeert de politica hoe het staat met de uitvoering van de motie Futselaar en Van Raak. In september 2019 nam een meerderheid van de Tweede Kamer een motie van Frank Futselaar en Ronald van Raak (beiden SP) aan. Daarin verzochten de socialisten de regering om ervoor te zorgen dat bij elke overheidsinstantie het mogelijk was om op een laagdrempelige manier contact te leggen. Daarmee doelden de Kamerleden op andere wegen dan enkel via internet.

Kabinet wil ‘sociale ongelijkheid’ tegengaan

Het onderwerp digitale vaardigheden staat hoog op de agenda van het kabinet. In december kondigde de overheid aan dat ze de Universiteit van Amsterdam (UvA) tweejarig onderzoek laat uitvoeren naar het digitaal bewustzijn en de digitale vaardigheden van Nederlanders. Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops schreef destijds aan de Tweede Kamer dat digitale vaardigheden in de huidige samenleving onmisbaar zijn om te kunnen participeren. “Kennis van zulke kansen is essentieel in het tegengaan van bestaande sociale ongelijkheden”, aldus Knops. Tot 2024 investeert de regering daarom jaarlijks 25 miljoen euro om deze vaardigheden van burgers te verbeteren.

Hoe het zit met de digitale vaardigheden op het gebied van cybersecurity is lastig te zeggen. Uit onderzoek van Motivaction International blijkt dat Nederlanders goed op de hoogte zijn van digitale en online veiligheid. Ze geven hun kennis over dit onderwerp een ruime voldoende. Een onderzoek van internetprovider XS4ALL schetst een ander beeld. Daarin zeggen respondenten dat hun kennisniveau over cybersecurity en privacy niet al te best is. Zo weet 41 procent niet wat een DDoS-aanval is en heeft 81 procent nog nooit gehoord van de term botnet.

Privacy en security redacteur
Techliefhebber pur sang: Anton is gek op alles wat met technologie en internet te maken heeft. Cybersecurity, privacy en internetcensuur hebben dan ook zijn volle aandacht. 
Plaats een reactie
Een reactie plaatsen