SP vraagt zich af wat ‘grove nalatigheid’ betekent

De Hofvijver bij het Binnenhof in Den Haag

Klanten die het slachtoffer zijn van phishing of spoofing, worden sinds kort gecompenseerd voor de financiële schade die ze hierdoor lijden. Dat wil zeggen, als klanten zich niet schuldig maken aan ‘grove nalatigheid’. Michiel van Nispen van de Socialistische Partij (SP) vraagt zich af wat banken daaronder verstaan.

Om helderheid over de definitie van ‘grove nalatigheid’ te krijgen, heeft de socialist schriftelijke vragen gesteld aan minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid en minister Wopke Hoekstra van Financiën.

Banken formuleren minimumvoorwaarden voor compensatie niet-bancaire fraude

Goed nieuws voor iedereen die klant is bij ING, ABN AMRO, Rabobank of de Volksbank. Deze banken zaten afgelopen jaar samen met minister Grapperhaus en Hoekstra om tafel om afspraken te maken over een gemeenschappelijk compensatiebeleid bij niet-bancaire fraude.

Wettelijk gezien zijn banken enkel verplicht om financiële schade te vergoeden als de betaalmogelijkheden die een bank beschikbaar stelt misbruikt zijn door fraudeurs. Phishing en spoofing vallen niet in deze categorie, omdat klanten zelf een betaalopdracht initiëren. Dit noemen we niet-bancaire fraude.

Tot voor kort hanteerde iedere bank zijn eigen coulancebeleid. Hierdoor ontstond de situatie dat een slachtoffer bij de ene bank volledig gecompenseerd werd, terwijl de ander zelf voor de schade moest opdraaien. Onwenselijk, zo oordeelde een meerderheid van de Tweede Kamer. Kamerleden vroegen aan minister Grapperhaus en Hoekstra om met de banken te praten om gemeenschappelijke afspraken te maken.

Wat is ‘grove nalatigheid’?

De gesprekken resulteerden in een kader met minimumvoorwaarden om gedupeerden van niet-bancaire fraude te compenseren. Klanten moeten aantonen dat de naam of het telefoonnummer van de bank is gebruikt om geld afhandig te maken. Verder moeten ze aangifte doen bij de politie en mag er geen sprake zijn van grove nalatigheid. Deze regels traden begin dit jaar in werking en gelden met een terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020.

Dat klinkt mooi op papier, maar de SP maakt zich zorgen over de term ‘grove nalatigheid’. Hij vraagt aan minister Grapperhaus en minister Hoekstra of banken wel of geen overstemming hebben bereikt over de definitie van ‘grove nalatigheid’. Michiel van Nispen is bang dat vergelijkbare gevallen anders worden afgehandeld door banken doordat er geen consensus is over wat er onder ‘grove nalatigheid’ verstaan wordt. “Acht u dat wenselijk? Zo nee, wat is dan precies de definitie van ‘grove nalatigheid’?”, zo vraagt Van Nispen aan de ministers.

Ook wil hij van de bewindspersonen of ze bereid zijn om op zo kort mogelijke termijn duidelijkheid te krijgen over wat banken precies onder ‘grove nalatigheid’ scharen. De banken zouden namelijk collectief uitwerken over wat ze onder ‘grove nalatigheid’ bij spoofing verstaan. Het SP-Kamerlid vraagt zich af of dat inmiddels al gebeurd is.

SP wil weten of alle slachtoffers van spoofing gecompenseerd zijn

Verder vraagt Van Nispen zich af hoe het staat met de uitvoering van zijn motie. Samen met de VVD, PvdA, GroenLinks, CDA, D66 en ChristenUnie diende de SP vorig jaar november een motie in om slachtoffers van phishing en spoofing te compenseren.

Afgelopen week bevestigde ING dat ze alle klanten die tussen 1 januari 2020 en nu de dupe zijn geworden van spoofing financieel gecompenseerd zijn. De SP wil weten of andere banken dat inmiddels ook hebben gedaan.

De Consumentenbond gaf aan tevreden te zijn met ING, maar vindt de coulanceregeling bij spoofing nog altijd te vrijblijvend. De belangenorganisatie vindt dat de wet aangepast moet worden om hier ruimhartiger mee om te springen. “Bij bankoplichting moet het uitgangspunt zijn: vergoeden, tenzij. Dat betekent dat schade altijd wordt gecompenseerd, tenzij de gedupeerde overduidelijk iets te verwijten valt. Zo nodig moet de wet hiervoor worden aangepast”, aldus de directeur van de Consumentenbond Sandra Molenaar.

Privacy en security redacteur
Techliefhebber pur sang: Anton is gek op alles wat met technologie en internet te maken heeft. Cybersecurity, privacy en internetcensuur hebben dan ook zijn volle aandacht. 
Plaats een reactie
Een reactie plaatsen