SP bezorgd om privacy deelnemers Burgernet

Man houdt zijn smartphone vast

De SP maakt zich zorgen over de applicatie van Burgernet. De partij vraagt zich af of de gegevens die de app verzamelt alleen gebruikt worden om alerteringen te versturen, of misschien ook voor andere doeleinden. De fractie wil weten waarom Burgernet zoveel privacygevoelige informatie van deelnemers verzamelt en hoe deze data wordt verwerkt.

Dat blijkt uit schriftelijke vragen van Michiel van Nispen, Tweede Kamerlid namens de SP.

Privacy First: ‘Burgernet overtreedt AVG’

Burgernet is een samenwerkingsverband tussen politie, gemeenten en burgers. Iedereen die zich aanmeldt ontvangt een bericht als er bij hem of haar in de buurt zich een inbraak, beroving, vermist persoon of ander incident heeft voorgedaan. Door de hulp van het publiek in te schakelen hopen de opsporings- en handhavingsdiensten de daders snel op te pakken en criminele zaken sneller op te lossen.

Vorige week verzocht Stichting Privacy First de Tweede Kamer om op korte termijn een onafhankelijk onderzoek te laten instellen naar Burgernet. In een persbericht vertelde de stichting dat het juridisch gezien onduidelijk is wie verantwoordelijk is voor Burgernet, dat de dienst 24/7 locatiegegevens van deelnemers verzamelt en meer gegevens vraagt dan noodzakelijk is.

Daarnaast heeft Burgernet mogelijk geen functionaris gegevensbescherming (FG) in dienst en is er nooit een gedegen risicoanalyse uitgevoerd. Daarmee overtreedt Burgernet op verschillende punten de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wie beheert Burgernet?

Voor Michiel van Nispen waren deze constateringen aanleiding om schriftelijk vragen te stellen aan demissionair minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker. Allereerst wil het Tweede Kamerlid van de minister weten hoe juridisch gezien de vork in de steel steekt en wie er verantwoordelijk is voor Burgernet. De website noch de applicatie van Burgernet geeft een eenduidig antwoord op deze vraag.

De dienst was aanvankelijk in handen van In-Pact BV, maar volgens de Kamer van Koophandel is deze BV inmiddels opgeheven. Desondanks wordt deze partij nog altijd in de app genoemd als provider. Contactgegevens ontbreken eveneens. Het heeft er alle schijn naar dat Burgernet in handen is van de politie, maar dat wordt nergens officieel vermeld.

Burgernet verzamelt 24/7 locatiegegevens van deelnemers

Een ander kritiekpunt dat Privacy First naar voren bracht, is dat Burgernet niet open en eerlijk is voor de wijze waarop ze met locatiegegevens omgaat. Burgernet vermeldt nergens dat ze voortdurend GPS-gegevens bijhoudt en dat de politie op ieder willekeurig moment de locatie van deelnemers kan vaststellen. Privacy First is bang dat de locatiegegevens mogelijk ook voor andere doeleinden gebruikt worden.

Van Nispen vraagt aan minister Dekker of hij vindt dat Burgernet goed duidelijk maakt aan deelnemers dat hun locatiegegevens 24/7 worden gevolgd en door wie deze data wordt verwerkt. Ook vraagt hij aan de minister of deze gegevens uitsluitend gebruikt worden om alerteringen te versturen, of dat er meer met deze gegevens gedaan wordt.

SP wil een onafhankelijk onderzoek naar Burgernet

Dat Burgernet vraagt naar de postcode en het huisnummer van de deelnemers zit Van Nispen niet lekker. “Bent u het er mee eens dat dit soort gegevens niet relevant zijn voor de alerteringen die Burgernet verstuurt naar haar deelnemers en dat er dus geen grond is dit soort gegevens te verwerken? Zo nee, waarom niet?”, zo vraagt het Kamerlid aan minister Dekker. Privacy First stelde vraagtekens hierbij. “Het is onnavolgbaar waarom de app ook vraagt naar postcode en huisnummer; voor verzending van een alertering is iemands huidige verblijfplaats relevant, maar iemands privéadres in het geheel niet.”

Verder vraagt de SP’er zich af of er een gedegen risicoanalyse is uitgevoerd naar de mogelijk effecten op de rechten en vrijheden van deelnemers voordat Burgernet in gebruik werd genomen. Privacy First claimt dat dit nooit is gebeurd. In een risicoanalyse worden gevaren voor personen en organisaties opgesomd en geanalyseerd, rekening houdend met natuurlijke oorzaken (zoals een brand of overstroming) en door medewerkers veroorzaakte gebeurtenissen.

Tot slot vraagt Van Nispen aan minister Dekker of hij bereid is om te laten onderzoeken welke gegevens Burgernet precies verzamelt, om welke reden deze informatie wordt verzameld, wie daarvoor verantwoordelijk is en of daarbij wordt voldaan aan de huidige wet- en regelgeving.

Techredacteur
Techliefhebber pur sang: Anton is gek op alles wat met technologie en internet te maken heeft. Cybersecurity, privacy en internetcensuur hebben dan ook zijn volle aandacht. Meer over Anton.
Plaats een reactie
Een reactie plaatsen