Jongeman in de handboeien geslagen

Grapperhaus stuurt Benelux-politieverdrag naar Tweede Kamer

Laatst bijgewerkt: 6 januari 2021
Leestijd: 3 minuten, 11 seconden

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft het wetsvoorstel dat moet leiden tot nauwere samenwerking tussen de politie in Nederland, België en Luxemburg naar de Tweede Kamer gestuurd. Kamerleden moeten zich uitspreken over het verbeteren van grensoverschrijdende politiesamenwerking tussen de landen. Bij goedkeuring mogen speciale politie-eenheden onder meer een achtervolging over de grens voortzetten.

Dat schrijft de Rijksoverheid in een persbericht. Het wetsvoorstel is mede namens minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken en minister Ank Bijleveld-Schouten van Defensie naar de Tweede Kamer gestuurd.

Zo kwam het Benelux-politieverdrag tot stand

Er is jaren gewerkt om het Benelux-politieverdrag tot stand te brengen. In 2004 formuleerden Nederland, België en Luxemburg voor het eerst afspraken over grensoverschrijdende samenwerking tussen de politiediensten. Deze afspraken waren vastgelegd in het Senningen-verdrag, dat in juni 2006 in werking trad.

In 2010 begon de evaluatie van het verdrag. Daaruit bleek dat het verdrag een goede basis bood voor samenwerking, maar dat er door veranderingen op het gebied van opsporing en opsporingstechnieken verbeterpunten waren. Sommige knelpunten konden op korte termijn gerealiseerd worden, zoals betere voorlichting en bewustwording. Andere punten, waaronder een homogenere bevoegdheidsregeling en verduidelijking over het uitwisselen van informatie, vereisten een verdragswijziging.

De analyse en reflectie van het Senningen-verdrag werd in 2016 afgerond. Dat jaar verklaarden Nederland, België en Luxemburg om de samenwerking tussen de politiële diensten te verbeteren. De onderhandelingen tussen de landen resulteerden in het Benelux-politieverdrag. Deze werd op 23 juli 2018 ondertekend in Brussel.

Deze zaken zijn beter geregeld in het Benelux-verdrag

In het Benelux-politieverdrag zijn afspraken gemaakt over informatie-uitwisseling. De politie en andere opsporingsdiensten krijgen toegang tot elkaars databanken op basis van hit/no hit. Dat houdt in dat de diensten informatie bij elkaar kunnen inwinnen over zaken als personen, voertuigen, locaties, identificatienummers en foto’s. Doordat ANPR-cameragegevens (Automatic Number Plate Recognition) doorgespeeld kunnen worden, speelt dit in de toekomst een belangrijke rol bij de bestrijding van criminaliteit. Ook gaan politiediensten en gerechtelijke diensten nauwer samenwerken met lokale besturen om gerichter informatie uit te wisselen over de (bestuurlijke) aanpak van georganiseerde criminaliteit.

Grensoverschrijdende achtervolgingen worden door het Benelux-politieverdrag eenvoudiger. Nu mogen politieagenten niet de grens over als ze een crimineel proberen in te rekenen en moeten ze de hulp van hun collega’s aan de andere kant van de grens inschakelen. Dat behoort met het nieuwe verdrag tot het verleden. Het verdrag verruimt tevens de opsporingsbevoegdheden van politieagenten in de Benelux. Zo mogen agenten straks onder bepaalde voorwaarden grensoverschrijdende opsporingshandelingen uitvoeren, bijvoorbeeld bij evenementen met grote veiligheidsrisico’s zoals een NAVO-top.

Benelux-verdrag treedt voorlopig nog niet in werking

“Het Benelux-politieverdrag beoogt de bestaande samenwerking tussen de politiediensten van de Benelux-landen verder te intensiveren, procedures te stroomlijnen en te vereenvoudigen en de mogelijkheden tot grensoverschrijdende politiesamenwerking uit te breiden met het oog op een nog nauwere samenwerking inzake de handhaving van de openbare orde en veiligheid en de voorkoming, het onderzoek en de opsporing van strafbare feiten”, lezen we in de Memorie van Toelichting. Deze is door minister Grapperhaus, samen met het wetsvoorstel, naar de Tweede Kamer gestuurd.

“Criminaliteit stopt niet bij de grens”, zo zei minister Grappperhaus afgelopen jaar over het Benelux-politieverdrag. “Onze politiediensten moeten daarom in staat worden gesteld om beter met elkaar samen te werken en informatie te delen die nodig is om deze criminelen op te pakken. En door nauwere samenwerking met lokaal bestuur over de grens, zorgen we voor een effectievere bestrijding van georganiseerde criminaliteit. Daar zorgt dit verdrag voor.”

Als de Tweede Kamer instemt met de tekst van het verdrag, treedt het nog niet direct in werking. Ook de Eerste Kamer mag nog zijn zegje doen. Tot slot moeten de politieke leiders en volksvertegenwoordigers van België en Luxemburg het groene licht geven voor nauwere samenwerking tussen de politiediensten. Pas daarna treedt het verdrag in werking. Hoogstwaarschijnlijk duurt het nog wel even voordat de beoogde grensoverschrijdende samenwerking daadwerkelijk vorm krijgt.

Privacy en security redacteur
Techliefhebber pur sang: Anton is gek op alles wat met technologie en internet te maken heeft. Cybersecurity, privacy en internetcensuur hebben dan ook zijn volle aandacht. 

Meer artikelen uit het ‘Nieuws’ dossier

Reacties
Plaats een reactie
Een reactie plaatsen