AP zoekt samenwerking met andere Nederlandse toezichthouders

Twee zakenmannen schudden elkaar de hand

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP), Autoriteit Consument & Markt (ACM), Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Commissariaat voor de Media (CvdM) slaan de handen ineen. De toezichthouders gaan intensiever samenwerken om het toezicht op digitale activiteiten te versterken. Het Samenwerkingsplatform Digitale Toezichthouders (SDT) is sinds deze week een feit.

Dat schrijven de Nederlandse waakhonden in een gezamenlijk persbericht.

Toezichthouders pleiten voor ‘coherente en gecoördineerde aanpak’

De samenwerking is volgens Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens, hard nodig. “Onze maatschappij is een van de meest gedigitaliseerde in Europa. In onze digitale  wereld zijn bescherming van persoonsgegevens, consumentenbescherming, de integriteit van digitale inhoud en mededinging veel nauwer met elkaar verweven dan voorheen.” Het is dus logisch dat de toezichthouders elkaar tegenkomen bij het uitvoeren van hun wettelijke taken. “Bovendien kunnen nieuwe Europese regels leiden tot verplichtingen bij bedrijven die gevolgen hebben voor meer dan één toezichthouder. Samenwerking is dus broodnodig”, zo vult hij aan.

Martijn Snoep, bestuursvoorzitter bij de ACM, benadrukt dat het noodzakelijk is dat de toezichthouders gezamenlijk optrekken om effectief te kunnen optreden tegen nieuwe ontwikkelingen. “Het digitale landschap ontwikkelt zich snel en bepaalt steeds sterker hoe mensen werken en leven. Naast onmiskenbare economische en maatschappelijke voordelen brengt dat nieuwe vraagstukken en risico’s met zich mee die om optreden van toezichthouders vragen. Om effectief op het hoge tempo van de nieuwe ontwikkelingen te kunnen reageren, is een coherente en gecoördineerde aanpak nodig. Dat is in het belang van zowel de gebruikers als de aanbieders van digitale diensten.”

Iedereen profiteert van samenwerking

Renate Eringa-Wensing, voorzitter van het Commissariaat voor de Media (CvdM), zegt dat samenwerking profijt oplevert voor zowel bedrijven als consumenten. “Het is belangrijk dat toezichthouders scherp voor ogen hebben waar de publieke belangen die we met elkaar bewaken in elkaars verlengde liggen of met elkaar conflicteren. Als we de toezichtstaken gezamenlijk afstemmen, schept dat ook helderheid en voorspelbaarheid voor bedrijven en consumenten. Daarnaast vind ik het een groot voordeel dat wij door samen te werken de kennis en expertise van onze mensen zo effectief mogelijk inzetten.”

Laura van Geest, bestuursvoorzitter van AFM, is het daar volledig mee eens. Zij ziet genoeg raakvlakken tussen de toezichthouders, waardoor samenwerking geen overbodige luxe is. “De AFM heeft al geruime tijd speciale aandacht voor de digitalisering op de financiële markten. Daar spelen we actief op in. Onderdeel hiervan is het structureel gebruik van data afkomstig van financiële instellingen in ons toezicht. We zien steeds meer nieuwe vormen van financiële diensten, waar behalve kansen ook risico’s aan zitten die raakvlakken hebben met ieders toezicht. In dit kader past de vandaag aangekondigde verdere intensivering van de samenwerking met andere toezichthouders, naast de diverse internationale gremia waarvan de AFM deel uitmaakt. We kijken ernaar uit om binnen dit platform onze ervaringen te delen en ook om te leren van de andere toezichthouders.”

Zo gaan de toezichthouders samenwerken

De samenwerking vindt plaats in het Samenwerkingsplatform Digitale Toezichthouders (SDT). Via dit podium wisselen de toezichthouders kennis en ervaringen uit waar ze in praktijk tegenaan lopen en mee geconfronteerd worden. De nadruk komt te liggen op thema’s als kunstmatige intelligentie (AI), slimme algoritmes en dataverwerking, online design, personalisering, manipulatie en misleiding.

Verder willen de deelnemers gezamenlijk investeren in kennis, expertise en competenties om de nieuwste ontwikkelingen het hoofd te bieden. Tot slot kijken ze of en waar ze elkaar kunnen versterken in lopende en toekomstige handhavingsprojecten, bijvoorbeeld door gezamenlijke digitale marktproblemen aan te pakken.

AP maakt zich grote zorgen

Aleid Wolfsen van de Autoriteit Persoonsgegevens roept al geruime tijd dat zijn organisatie niet in staat is om haar wettelijke taken naar behoren uit te voeren. Dat is volgens de bestuursvoorzitter te wijten aan een gebrek aan gekwalificeerd personeel en een te laag budget. De privacywaakhond ontving afgelopen jaar 27.800 privacyklachten en 24.000 meldingen van datalekken. Van al deze klachten werd minder dan 1 procent afgehandeld. Momenteel wachten meer dan 10.000 klachten nog op afhandeling.

De AP kreeg van het kabinet vorig jaar een budget van 25 miljoen euro om ervoor te zorgen dat bedrijven en organisaties zich houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat is veel te weinig, zo zei KPMG. De marktonderzoeker concludeerde dat de toezichthouder structureel meer geld nodig had dan het huidige budget om zijn werk te kunnen doen. KPMG had het over 66,5 miljoen euro. De AP vroeg demissionair minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker in mei van dit jaar om een ‘structurele financiering’ van 100 miljoen euro.

Uit de Miljoenennota die afgelopen maand werd gepresenteerd, blijkt dat de AP er komend jaar geen cent bij krijgt. Wolfsen was ontsteld hierover en stak zijn mening niet onder stoelen en banken. “Dit is zeer zorgelijk. Wij kunnen al jaren ons werk niet goed genoeg doen, simpelweg omdat we te weinig mensen hebben. Maar in plaats van een verhoging, wordt ons budget bevroren. Het kabinet zegt graag een nieuwe bestuurscultuur te willen, en een versterking van de ‘tegenmacht’, om drama’s als de toeslagenaffaire in de toekomst te voorkomen. De AP is één van die ‘tegenmachten’. En die tegenmacht kun je niet versterken met alleen mooie woorden. Daar hoort een passend budget bij, zoals de Tweede Kamer ook heeft gevraagd.”

Techredacteur
Techliefhebber pur sang: Anton is gek op alles wat met technologie en internet te maken heeft. Cybersecurity, privacy en internetcensuur hebben dan ook zijn volle aandacht. Meer over Anton.
Plaats een reactie
Een reactie plaatsen